Odpowiedź MEiN na uwagi Związku w sprawie rozporządzenia płacowego

 

24 lutego 2023r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ( Dz.U. 2023. poz. 352 ).


Odpowiedź na nasze uwagi do rozporządzenia otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym.

 

Odpowiedź MEiN na uwagi dotyczące rozporządzenia płacowego.docx