Konsultacje społeczne projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do zaopiniowania projekt ustawy o zawodzie psychologa.
Nad przedłożonym projektem nasz Związek pracował w ramach komisji sejmowej poprzedniej kadencji, której przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz - Bąk.

Przypominamy, że psychologa pracującego w oświacie obowiązują zarówno regulacje wynikające z prawa oświatowego jak i ustawa o zawodzie psychologa

Na opinie i wnioski do projektu ustawy czekamy do 22 lipca 2024r.

 

OSR - ustawa o zawodzie psychologa

UZASADNIENIE do ustawy

PROJEKT ustawy