Komunikaty

STRAJK

 

Z uwagi na brak nowych propozycji ze strony rządowej

strajk ogłoszony przez ZZ „Rada Poradnictwa” jest kontynuowany

 

Pilny komunikat

 

 

 

 

 

W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych,  do pradni  psychologiczno – pedagogicznych oraz do szkół i  placówek MEN wysłało maila, w który informuje, że w związku z strajkiem nauczycieli powinno się odnotować ten fakt w SIO, wskazując kto, od kiedy strajkuje.

Rzecznik Praw Obywatelskich do MEN

logo Rzecznik praw obywatelskich

 

 

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do minister Anny Zalewskiej w związku z wątpliwościami co do dwóch rozporządzeń MEN z 2 kwietnia 2019 r. Wprowadzają one - w przypadku niemożności powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów: gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego nauczyciela zatrudnionego w szkole, gdzie egzamin  jest przeprowadzany – możliwość powoływania w skład tych zespołów „innych nauczycieli”,  w tym  osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Warszawscy adwokaci solidarni z nauczycielami

warszawscy adwokaci solidarni

Kontakt z ORA: (22) 58-49-620

Pracodawcy na rzecz nauczycieli

 

 

 

Negocjacjom związków zawodowych ze stroną rządową, w sprawie podwyżek dla nauczycieli, prowadzonych w procedurze ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przysłuchiwali się - jako wewnętrzni obserwatorzy - przedstawiciele pracodawców.