Komunikaty

Posiedzenie sejmowej komisji ENiM

sejm rp logo

4 kwietnia 2019r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, którego tematem było  rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji  Narodowej –  wniosku  Klubu  Poselskiego  Nowoczesna  o  przedstawienie  na posiedzeniu  Sejmu  „Informacji  Minister  Edukacji  Narodowej  Anny  Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczyciel”.

Negocjacje płacowe

5 marca 2 019r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie.

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla kadry kierowniczej w oświacie

MEN przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
Uwagi do projektu prosimy nadsyłać na adres mail do 15.04.2019r.