Komunikaty

Referendum / Strajk

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu  Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”  z 5 marca 2019r. w najbliższych dniach odbywać się będą w poradniach psychologiczno - pedagogicznych  referenda  strajkowe.

Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 23 marca 2019r.

Korekta podstawy prawnej we wniosku do pracodawcy

W styczniu Marszałek Sejmu obwieścił tekst jednolity ustawy o sporach zbiorowych. Właściwa podstawa prawna we wniosku: Dz. U. 2019 poz. 174

Negocjacje płacowe – 22.01.2019r.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się kolejne spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej i wiceministra Macieja Kopcia z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli: Forum Związków Zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", w sprawie wynagrodzenia nauczycieli.

Zmiana terminu posiedzenia Zarządu Krajowego !!!

Termin posiedzenia ZK ZZ „Rada Poradnictwa” został zmieniony na 25.01.2019r. ( piątek )

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Forum Związków Zawodowych, w Warszawie,ul. Smulikowskiego 6/8.

Rozpoczęcie obrad - godz.11.00