Komunikaty

Konsultacje społeczne

MEN przesłało do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;

Pytamy MEN

ZZ Rada Poradnictwa skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytania dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.