Komunikaty

Spotkanie w sprawie standardów

12 stycznia 2017r. przewodnicząca ZZRP Ewa Tatarczak spotkała się z kierownictwem Departamentu Wychowania i Kształcenia  Integracyjnego MEN oraz z pracownikami  ORE, pracującymi przy realizacji projektu  pozakonkursowego  „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, w ramach którego jednym z zadań  jest wypracowanie standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZRP

LOGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO RADA PORADNICTWA

 

 

 

 

10 grudnia 2016r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa".

Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 11.00.

W posiedzeniu uczestniczyć będą Przewodniczący Regionów.