Komunikaty

Projekt standardów diagnozy psychologicznej

W dniach 16 - 17 listopada 2017r.  odbędzie się konferencja "Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji - standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  dla poradni"
Poniżej zamieszczamy projekt standardów, który będzie omawiany i konsultowany w trakcie konferencji.

Konsultacje społeczne

 

 

 

MEN skierowało do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.