Komunikaty

Konsultacje publiczne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji społecznych  „Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.11.br.”

Konsultacje publiczne

MEN skierowało do konsultacji społecznych "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego".

Konsultacje publiczne

MEN skierowało do konsultacji publicznych "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017".

Świadczenia kompensacyjne

W dn. 18.10.2016r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na której omawiano senacki projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Do projektu wnieśliśmy (za pośrednictwem Forum Związków Zawodowych ) poprawkę, która rozszerzała grono beneficjentów świadczeń kompensacyjnych o nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych. O terminie posiedzenia komisji nie zostaliśmy poinformowani, w związku z tym nie mogliśmy w niej uczestniczyć. Przebieg posiedzenia komisji do obejrzenia i odsłuchania oraz wyrobienia własnego zdania:

http://av8.senat.pl/KRPSS44KNES29KU1041