Komunikaty

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZRP

LOGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO RADA PORADNICTWA

 

 

 

 

10 grudnia 2016r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa".

Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 11.00.

W posiedzeniu uczestniczyć będą Przewodniczący Regionów.

Konsultacje publiczne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji społecznych  „Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.11.br.”

Konsultacje publiczne

MEN skierowało do konsultacji społecznych "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego".

Konsultacje publiczne

MEN skierowało do konsultacji publicznych "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017".