Komunikaty

Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 

13.11.2014r. nowo wybrana przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak spotkała się w Ministerstwie Edukacji Narodowej z wiceministrem Edukacji Narodowej Panem Tadeuszem Sławeckim, Panią Joanną Wroną – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, Panią Elżbietą Neroj − Naczelnik DZSE .

Spotkanie dotyczyło zasad współpracy Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz przygotowywanych zmian prawnych dla poradnictwa.

Strony spotkania wyraziły chęć ścisłej współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa w Polsce, rozumianego jako wysokospecjalistyczne jednostki systemu oświaty.

Informacj o kolejnym terminie zjazdu.

W dniu 6.06.2014 odbył się w Warszawie zjazd Zarządu Krajowego.  Termin następnego Zjazdu Zarządu Krajowego: 20 wrzesień 2014 r. godz. 11.00