Komunikaty

Konsultacje społeczne

MEN przesłało do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;