Komunikaty

Stanowisko Związku w sprawie projektu MEN w w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych

Stanowisko Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ( z dnia 11 grudnia 2014r. ) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Treść Stanowiska

Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 

13.11.2014r. nowo wybrana przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak spotkała się w Ministerstwie Edukacji Narodowej z wiceministrem Edukacji Narodowej Panem Tadeuszem Sławeckim, Panią Joanną Wroną – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, Panią Elżbietą Neroj − Naczelnik DZSE .

Spotkanie dotyczyło zasad współpracy Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz przygotowywanych zmian prawnych dla poradnictwa.

Strony spotkania wyraziły chęć ścisłej współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa w Polsce, rozumianego jako wysokospecjalistyczne jednostki systemu oświaty.