Komunikaty

Stanowisko ZZ "Rada Poradnictwa" w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.

Projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe został podpisany przez Prezydenta RP w trakcie kampanii wyborczej, na spotkaniu z rodzinami w Pałacu Prezydenckim. Pierwotnie miał być rozpatrywany na posiedzeniu sejmowej KENiM w dniu 7 lipca 2020r. Komisja prawdopodobnie będzie pracowała nad projektem we wrześniu 2020r.

Wynagrodzenie nauczycieli poradni w czasie epidemii

W wielu poradniach psychologiczno – pedagogicznych pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenie za pracę niż to, które im przysługuje. Najczęściej nie jest im wypłacany dodatek za trudne warunki pracy ( chociaż zetknęliśmy się także z przypadkiem nie wypłacenia dodatku stażowego )

Kierunkowe rekomendacje do procedur sanitarnych

Opracowaliśmy kierunkowe rekomendacje do procedur sanitarnych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,  w związku ze stanem epidemii  wywołanej  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( w oparciu o wskazówki otrzymane z GIS ).