Komunikaty

Po spotkaniu Zespołu

24 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników  oświaty. W trakcie spotkania powtórzyliśmy nasze oczekiwania zaprezentowane w piśmie do Pani Minister Anny Zalewskiej. Z kolei Pani Minister powtórzyła swoje stanowisko ( zawarte w odpowiedzi ) oraz zachęcała do wspólnej pracy nad rozporządzeniem o ocenianiu nauczycieli. Poza tym przedstawiła kierunek planowanych zmian dotyczących systemu doskonalenia nauczycieli.

Stanowisko Branży Oświaty Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Zaprezentowane stanowisko jest efektem spotkania w sprawie w/w projektu rozporządzenia, które odbyło się  10.01.2018r. z Panem Zbigniewem J. Królem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.