Komunikaty

AKCJA PROTESTACYJNA

W dniach 11 – 14 września 2013 r. odbędzie się w Warszawie akcja protestacyjna organizowana przez trzy największe centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i OPZZ. Nasz związek weźmie udział w proteście. W środę 11 września Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” będzie reprezentowany przez delegacje Zakładowych Organizacji Związkowych z Regionu Mazowieckiego. W czwartek 12 września udział w akcji wezmą przedstawiciele struktur regionalnych Regionu Mazowieckiego. W piątek 13 września i w sobotę 14 września protestować będzie Zarząd Krajowy oraz delegacje z wszystkich regionów naszego związku.

Więcej