Prawnik

Konflikt rodziców a procedura wydawania orzeczeń

 

 

 

 

Przedstawiamy opracowanie prawne dotyczące procedury postępowania w sprawie wydania orzeczenia gdy rodzice są w konflikcie i mają sprzeczne postawy związane z przedłożeniem do poradni wniosku o wydanie orzeczenia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sytuacji gdy akta osobowe są przechowywane w archiwum.

 

 

 

 

 

 

Przekazujemy do lektury kolejne opracowanie prawne adresowane zarówno do tych, którzy aktualnie myślą o odejściu na emeryturę jak i tych, którzy będą rozważać tą decyzję za kilka lat.   Zwracamy uwagę, że niektóre dokumenty o  wynagrodzeniu mogą być przechowywane w archiwach np. urzędów wojewódzkich, w tym - dotyczące wypłaty z tytułu postanowienia sądu o niesłusznie zabranych  nam dodatkach  za trudne warunki pracy.

Opiniowanie przez związki zawodowe regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z regulacjami prawnymi organizacje zakładowe i międzyzakładowe mają 30 dni na zaopiniowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
Zwracamy się z prośbą o zwracanie uwagi na obowiązujące terminy przy opiniowaniu przedkładanych przez dyrektorów regulaminów.