Prawnik

Podstawy prawne opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - korekta

Przedstawiamy zestawienie podstaw prawnych opinii wydawanych przez publiczne poradnie, wg stanu na dzień 1 września 2017r.

Przedstawiamy zestawienie podstaw prawnych opinii wydawanych przez publiczne poradnie, wg stanu na dzień 1 września 2017r. W informacji umieszczonej 7 września 2017r. pojawił się błąd, za który serdecznie przepraszamy. 

Skorygowane zestawienie: ( dokument poniżej )

Agresywny klient w poradni

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy kolejne opracowanie prawne na temat: "Zastosowanie art. 63 Ustawy - Karta Nauczyciela w stosunku do agresywnego klienta poradni psychologiczno - pedagogicznej".