Powołanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych do komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

 

 

 

 

 

Powołanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych do komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Tereść opracowania (*.pdf).