Agresywny klient w poradni

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy kolejne opracowanie prawne na temat: "Zastosowanie art. 63 Ustawy - Karta Nauczyciela w stosunku do agresywnego klienta poradni psychologiczno - pedagogicznej".

Treść opracowania (*.pdf)