Czy praca nauczyciela jest pracą w szczególnym charakterze ?

 

 

 

 

Art. 86. Karty Nauczyciela stanowi:
Nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy, z tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze.

Jak należy interpretować ten zapis aktualnie ?

Odpowiedź poniżej

Czy praca nauczyciela jest pracą w szczególnym charakterze.pdf