Opiniowanie przez związki zawodowe regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z regulacjami prawnymi organizacje zakładowe i międzyzakładowe mają 30 dni na zaopiniowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
Zwracamy się z prośbą o zwracanie uwagi na obowiązujące terminy przy opiniowaniu przedkładanych przez dyrektorów regulaminów.

Opracowanie Prawne (*.pdf)