Konflikt rodziców a procedura wydawania orzeczeń

 

 

 

 

Przedstawiamy opracowanie prawne dotyczące procedury postępowania w sprawie wydania orzeczenia gdy rodzice są w konflikcie i mają sprzeczne postawy związane z przedłożeniem do poradni wniosku o wydanie orzeczenia.

 

Tresć opracowania (*.pdf)