Konsekwencje przekroczenia przez nauczyciela tygodniowego czasu pracy

Przedstawiamy kolejne opracowanie prawne "Konsekwencje przekroczenia przez nauczyciela tygodniowego czasu pracy"

Treść opracowania