Pożegnanie p. Olgi Johan

 

 

 

 

 

Z żalem żegnamy Panią Olgę Johann psychologa, wleloletnią dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologicznno - Pedagogicznej TOP w Warszawie wrażliwego i prawego człowieka.       
                 
                                                                           
                       

Mężowi Panu Wiesławowi Johannowi skladamy wyrazy glębokiego współczucia

członkowie Związku Zawodowego 'Rada Poradnictwa".