Łódzki

Region Łódzki

Zarząd

Przewodniczący - Ewa Reimschussel
Zastępca - Dorota Krupska-Tokarska
Skarbnik - Anna Górowska-Krawczyk
Sekretarz - Małgorzata Dębowska
Członek - Barbara Kowalska


adres do korespondencji:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi
ul Hipoteczna 3/5
90 - 001 Łódź
tel. (42) 651-36-52