Opolski

Region Opolski

Przewodnicząca - Elżbieta Osińska - Sobczyk


adres do korespondencji:
PPP-P Kędzierzyn - Koźle
ul. Skarbowa 4
47 - 200 Kędzierzyn Koźle
tel. (77) 482 12 26