Informacja ze zjazdu Zarządu Krajoweg z dnia 07.12.2013


W trakcie zjazdu Zarządu Krajowego w dniu 07.12.13 podjęto następujące sprawy:

- przygotowania związku do Krajowego Zjazdu Delegatów w październiku 2014 r (promocja związku, ustalenie terminu i miejsca, listy członków związku, program zjazdu, odznaczenia z okazji 20 – lecia związku, goście….)

- informacje o zjeździe Zarządu Głównego FZZ i wybór delegata na Kongres FZZ w maju 2014

- podjęcie decyzji w sprawie organizacji szkolenia dla społecznych inspektorów pracy z naszego związku (propozycja ew. prowadzącego – 400 zł od osoby, 2 dni), sposób finansowania, ew. liczba osób z poszczególnych regionów (proszę zrobić rozeznanie co do chętnych do wzięcia udziału)

- podjęcie uchwały w sprawie składek od osób przebywających na urlopach (np. wychowawczym)

- informacje