Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

W dniach: 25 – 26.10.2018r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZZ „Rada Poradnictwa”.

Delegaci wybrali przewodniczącą Związku, członków Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej

Zarząd Krajowy:

Przewodnicząca - Ewa Tatarczak

Członkowie:

 1. Kuc Monika

 2. Kosiec Elżbieta

 3. Słocińska Elżbieta

 4. Korycińska Małgorzata

 5. Lorek Małgorzata

 6. Wojtasik Tomasz

 7. Jagiełłowicz Ewa

 8. Kozak Danuta

 9. Skóbel Monika

 10. Szponar-Nalewajska Czesława

Komisja Rewizyjna:

 1. Maria Grygier-Frąckiewicz

 2. Małgorzata Śliwińska

 3. Agnieszka Szczygielska

Najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego oraz Komisji Rewizyjnej zaplanowane jest na 23 listopada 2018r., w siedzibie Związku ( ul. Raszyńska 8/10, Warszawa ).

Początek spotkań wyznaczono na godz. 11.00