Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa"

Najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego odbędzie się 28.02.2015r.

w siedzibie związku ( ul. Raszyńska 8/10 ) o godz. 11.00. 
Na posiedzenie Zarząd Krajowy zaprasza Przewodniczących Regionów.

W imieniu Zarządu Krajowego - Ewa Tatarczak Przewodnicząca ZZRP