Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

13 maja 2015r. przewodnicząca ZZRP Ewa Tatarczak uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat założeń oraz efektów działań realizowanych w ramach nowej edycji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Komisji przewodniczył poseł Piotr Bauć.

Założenia  programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz sprawozdanie z jego półrocznej realizacji przedstawiła Urszula Augustyn – sekretarz stanu w MEN, pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Informacja MEN została poszerzona  o sprawozdania:

  • Komendy Głównej Policji z realizacji programu  „PaT”  ( „Profilaktyka a Ty” )
  • Fundacji Dzieci Niczyje -  z realizacji programu certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą  oraz z działalności telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży  ( 116 111 ) i  telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci ( 800 100 100 )

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na niski poziom finansowania programu.  Ewa Tatarczak podkreśliła konieczność  zwiększania  udziału rodziców w realizowanych projektach, uzasadniając, że  umiejętności wychowawcze i wiedza rodziców, przekazywanie przez nich spójnego systemu wartości, zaspakajanie psychologicznych potrzeb dzieci , w największym stopniu wpływa na pożądane społecznie  postawy dzieci i młodzieży.

Urszula Augustyn odnosząc się do zarzutu małych nakładów finansowych na realizację programu zwróciła uwagę, że w bieżącym roku,  jak i w następnych latach,  finansowanie zostanie zwiększone poprzez środki zaplanowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów „Bezpieczna+”.