Standaryzacja czasu pracy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, na posiedzeniu w dniu 16.06.2015r., kierując się zasadą odpowiedzialności  za  wysoką jakość  usług oferowanych przez PP-P , podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad standaryzacją czasu  pracy w PP-P.


Celem standaryzacji  jest wypracowanie  jednolitych  ( średnich ) norm czasowych dla różnych działań realizowanych przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych w całym kraju, zarówno tych, które są realizowane w obowiązkowym pensum jak i tych, które są realizowane poza pensum.

ZK ZZRP zdaje sobie sprawę, że obciążenie różnymi formami pracy pracowników PP-P powoduje, że ich realizacja często przekracza 40 godzin w rozliczeniu tygodniowym, a to powoduje łamanie praw pracowniczych.

Przypominamy  - Karta Nauczyciela - art. 42.

  1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
  2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
    • zajęcia ( … )  prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
    • inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły,
    • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W związku z tym chcemy by wypracowane normy pomogły  uporządkować sytuację w poradniach, były pomocne w indywidualnym planowaniu pracy i świadczeniu usług na najwyższym poziomie merytorycznym.

Wypracowane standardy przekażemy  do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących poradnie.

ZK ZZRP zwraca się do wszystkich pracowników PP-P o nadsyłanie opinii i sugestii w powyższej sprawie  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  do 20.08.2015r.

l.p.

działanie

średni czas pracy

1.

Diagnoza pedagogiczna

 

2.

Diagnoza psychologiczna

 

3.

Diagnoza logopedyczna

 

4.

Diagnoza integracji sensorycznej

 

5.

Diagnoza predyspozycji do kształcenia i zawodu

 

6.

Napisanie opinii pedagogicznej

 

7.

Napisanie opinii psychologicznej

 

8.

Napisanie opinii logopedycznej

 

9.

Napisanie opinii po badaniach zawodoznawczych

 

10.

Napisanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

11.

Napisanie zaświadczenia do celów…

 

12.

Omówienie wyników badań z rodzicami

 

13.

Przygotowanie dokumentacji na zespół orzekający

 

14.

Przygotowanie się do terapii

 

15.

Przygotowanie się do konsultacji na terenie placówki oświatowej

 

16.

Przygotowanie się do szkolenia ( z rodzicami, nauczycielami, opracowanie prezentacji )

 

 

i tak dalej