Związek Zawodowy - Celnicy PL prosi o pomoc

ZZ – Celnicy PL  prosi o wsparcie i pomoc w zbieraniu podpisów

pod obywatelskim projektem Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

 

Do pobrania:
1.    Projekt ustawy
2.    Uzasadnienie projektu ustawy
3.    Karta poparcia – wykaz

Zarząd Krajowy ZZRP zachęca do wsparcia inicjatywy ZZ- Celnicy PL.
Karty z zebranymi podpisami poparcia prosimy przesyłać na adres:
Związek Zawodowy - Celnicy PL
ul. Otmuchowska 50
48-300 Nysa