Stanowisko FZZ w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli

Stanowisko FZZ w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.
Treść stanowiska(*.pdf).