FZZ o podwyżkach dla nauczycieli

Opinia FZZ o rozporądzeniu Ministra Edukacji i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnum od pracy.

 

Treść opinii.