Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

8 czerwca 2017r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w którym uczestniczyła  Przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak.


Tematem posiedzenia była „Informacja Minister Edukacji Narodowej na temat niekorzystnych zmian w systemie edukacji dotyczących dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także wykluczenia dzieci mających indywidualne nauczanie z zajęć szkolnych"

Referentem była  sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Pani  Marzena Machałek, która zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu,  na stronie internetowej MEN,  zostaną opublikowane nowe ( w stosunku do już przedłożonych ) projekty rozporządzeń, w sprawach:
a)    nauczania indywidualnego
b)    organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
c)    organizacji kształcenia specjalnego

 

Posiedzenie komisji fotografia