Po konferencji w Ustroniu


W dniach: 8-9 czerwca odbyła się w Ustroniu konferencja organizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno -  Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Konferencja była dedykowana pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Główna tematyka dotyczyła współczesnej rodziny. Dodatkowo cały jeden blok poświęcony był  zmianom prawnym i organizacyjnym dotyczącym poradnictwa:  „Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w reformie edukacji”
MEN reprezentowała Pani Elżbieta Neroj;  ORE – Pan Artur Matejkowski. W trakcie konferencji zaprezentowali materiały dotyczące:
1.    Prac ORE nad zmianami w poradnictwie (w tym m.in.: narzędzia diagnostyczne, klasyfikacja ICF, standardy pracy  poradni, ujednolicenia systemu orzekania)
2.    Zmian w zakresie wydawania opinii i orzeczeń
3.    Wsparcia uczniów z SPE.

Ze strony Związku Zawodowego „RADA PORDANICTWA” udział w konferencji brały przedstawicielki Zarządu Krajowego: Monika Kuc i Małgorzata Korycińska oraz przedstawiciele Zarządów Regionów:  Mazowieckiego i Małopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w załącznikach oraz na fanpage’u Związku (FB).

 

PROJEKT wsparcie uczniów z SPE.pdf

Projekt opinie i orzeczenia.pdf