NIK o przeciwdziałaniach zaburzeniom psychicznym u dzieci młodzieży

Najwyższa Izba Kontroli udostępniła informację o wynikach kontroli: "Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży" (P/16/026). Zachęcamy do lektury, ponieważ materiał jest bardzo interesujący i przydatny w naszej codziennej pracy.

Opracowanie znajduje się pod adresem: https://www.nik.gov.pl/plik/id,14039,vp,16489.pdf
Przypominamy, że w przypadku wykorzystywania omawianej informacji należy każdorazowo informować o źródle oraz czasie jej wytworzenia.