Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie Projektu rozporządzenia o orzekaniu i opiniowaniu

Związek przesłał do MEN stanowisko w sprawie Projektu rozporządzenia o wydawaniu orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.


Zarząd Krajowy Związku dziękuje wszystkim Poradniom i osobom, które przesłały swoje uwagi na temat omawianego projektu rozporządzenia.

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia o orzekaniu i opiniowaniu.pdf