NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela i awansie zawodowym

 

 

 

 

 

 

W ocenie NIK procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów. Tymczasem wyniki kontroli pokazują, że w niektórych szkołach procedura ta sprowadza się do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu. Wg NIK także z kształceniem przyszłych nauczycieli nie jest najlepiej: na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych wychowawców młodzieży są od lat nieaktualizowane.

Zachęcamy do lektury Raportu oraz przesyłania swoich uwag i refleksji.

Raport będzie przedmiotem dyskusji Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w dn. 27 września 2017r.
Przypominamy także, że awans zawodowy jest jednym z kluczowych tematów pracy Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Raport: NIK Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.pdf