Sekretarz Stanu M.Suski w odpowiedzi na pismo FZZ do Premiera M.Morawieckiego

Otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie spotkania dotyczącego sytuacji w oświacie, w tym płac nauczycieli.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.pdf