FZZ do MEN, MEN do FZZ

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi  tematów  i formuły spotkań - zaplanowanych na 27 i 28 lutego 2018r. związków zawodowych z Minister Anną Zalewską -  publikujemy  ostatnią korespondencję pomiędzy FZZ i MEN.
1. FZZ do MEN
2. MEN do FZZ