FZZ o proponowanych zmianach w Kodeksie pracy

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych, w uchwale z 19 marca 2018r. , wyraża stanowczy sprzeciw  wobec  rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.
W ocenie ZG FZZ rozwiązania wypracowane przez Komisję Kodyfikacyjną  są sprzeczne z interesami  pracowniczymi, zarówno w zakresie indywidualnego   jak i zbiorowego prawa pracy.