Opinia FZZ w sprawie projektu rozporządzenia dot. oceny pracy nauczycieli

 

 

 

 

 

 

Branża Nauki i Oświaty FZZ przesłała do MEN kolejne stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia dotyczącego oceny pracy nauczyciela.
Podtrzymując poprzednią opinię,  uzupełniliśmy nasze stanowisko o dodatkowe argumenty.

Opinia do MEN (*.pdf)