V Kongres Forum Związków Zawodowych

W dniach 14 – 15.05.2018r. odbywa się w Warszawie V Kongres FZZ


Delegatkami ZZ „Rada Poradnictwa” na Kongres są:  Monika Kuc – członek Zarządu Krajowego oraz Ewa Tatarczak – przewodnicząca.
W pierwszym dniu Kongresu dokonano wyboru władz statutowych  Forum.
Na przewodniczącą FZZ ponownie wybrano Dorotę Gardias.
Do prezydium FZZ został  wybrany m.in. Sławomir Wittkowicz – przewodniczący Branży Nauki i Oświaty, którego kandydaturę zgłosiły delegatki  ZZ Rada Poradnictwa.