Deklaracja programowa FZZ

Na V Kongresie FZZ została przyjęta deklaracja programowa na lata 2018 - 2020.
Zwracamy szczególną uwagę na pkt. 7 deklaracji. Jest to zapis zgodny z wnioskiem naszego Związku, który przedłożyliśmy na Kongresie Statutowym FZZ , a który wówczas został odrzucony przez delegatów. Aktualnie wyznacza standardy pracy sekcji branżowych FZZ.

Deklaracja programowa FZZ.pdf