Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz

Przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.pdf