Przebieg sejmowych Komisji ENM i ST

 

 

 

 

 

 

 

21 czerwca  2018r. odbyło się  posiedzenie wspólne Komisji:  Edukacji, Nauki  i  Młodzieży oraz  Samorządu Terytorialnego  i  Polityki    Regionalnej.


Porządek dzienny  przewidywał:  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Analiza prawna Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu do projektu ustawy  ( do pobrania )
Na początku posiedzenia poseł  Dariusz Piontkowski  - zastępca przewodniczącego komisji  ENM  ( PiS ) - złożył wniosek formalny o zawieszenie prac nad projektem, uzasadniając, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad większymi zmianami w obszarze urlopów zdrowotnych dla nauczycieli ( ? – nic nam na ten temat nie wiadomo )  i procedowanie proponowanych zmian nie ma aktualnie większego sensu, można je będzie rozpatrywać w późniejszym terminie,  kompleksowo, po przedłożeniu zmian przez MEN.  
W wyniku zarządzonego głosowania nad wnioskiem : 20 za, 10 przeciw,  zakończono posiedzenie komisji.