MEN proponuje zmiany ustaw

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250

W przedłożonym projekcie proponuje się m.in:

  • ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu do 20 godz.
  • przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach poprzez rozszerzenie programu wychowawczo-profilaktycznego o coroczną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów
  • doprecyzowanie zasad opiniowania arkuszy organizacyjnych przez zakładowe organizacje związkowe
  • możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bez konieczności dookreślenia jej stopnia
  • umożliwienie uczniom szkoły ponadpodstawowej, realizującym indywidualny program lub tok nauki przystąpienia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów klas ponadgimnazjalnych ( w okresie przejściowym )
  • określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze
  • 7 – dniowy termin wydania przez dyrektora skierowania na badania lekarskie w związku z wnioskiem nauczyciela o urlop dla poratowania zdrowia

Uwagi do projektu prosimy zgłaszać do 15 lipca 2018r., na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.