Rola poradni w planowanym systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Z publikacji  prasowych,  po konferencji wiceministra zdrowia  Zbigniewa J. Króla ,  dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym modelem opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Pan wiceminister  zakomunikował, że  kluczową rolę w tym modelu mają odgrywać poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które mają być pierwszym miejscem, do którego trafi dziecko z problemami. W poradni ma otrzymać kompleksową opiekę, razem ze wstępną diagnozą. Pedagog czy psycholog będzie koordynował opiekę nad dzieckiem,  będzie miał też możliwość, w razie potrzeby, skierowania pacjenta do specjalistycznego ośrodka lub ośrodka referencyjnego. Poradnia będzie miała obowiązek umówienia terminu, w jakim zostanie przyjęte dziecko, uzależnionego od pilności przypadku. W przypadku stwierdzenia zagrożenia np. samobójstwem, dzieci i młodzież mają uzyskać pomoc na oddziałach psychiatrycznych lub szpitalach tego samego dnia.  Ministerstwo przygotowuje dla pracowników poradni ofertę szkoleń, w wyniku których psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy będą mogli zdobyć specjalizację psychoterapeuty dzieci i młodzieży. Szkolenie będzie trwało cztery lata. Resort przygotuje rozwiązania, które zagwarantują, że wyszkoleni specjaliści „pozostaną w systemie publicznej ochrony zdrowia”.


Z uwagi na fakt, że nasze środowisko zawodowe nie było zaproszone  do pracy nad nowym modelem opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i nie zna szczegółów  opracowywanego modelu, w tym zadań dedykowanych dla poradni,  przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” zwróciła się do wiceministra J. Króla z prośbą o spotkanie oraz przesłanie założeń opracowywanego modelu.
W odpowiedzi uzyskaliśmy następujące pismo:
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


Informujemy, że 5 lipca 2018r., na łamach Dziennika Gazety Prawnej, ukarze się wywiad przewodniczącej Związku, dotyczący m.in. powyższego problemu.
Zapraszamy pracowników poradni do dyskusji nad nowym zadaniem planowanym dla nas bez nas, zarówno na naszym facebooku  jaki i w nadsyłanych mailach