Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Minister A. Zalewska określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w obszarze kontroli, ewaluacji problemowej oraz monitorowania.


Ewaluacje problemowe w poradniach psychologiczno – pedagogicznych dotyczyć będą zaspokajania potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty poradni oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

 

Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019