Konferencja w Ustroniu

W dniach: 19-21 września 2018r. , w Ustroniu,  odbyła się konferencja przeznaczona dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dzięki uprzejmości organizatorów ( Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach )   w trzecim dniu konferencji Monika Kuc - członek Zarządu Krajowego ZZ Rada Poradnictwa i Anna Kałuba -Korczak - przewodnicząca Regionu Mazowieckiego, przedstawiły uczestnikom informacje o działalności Związku, zaprezentowały stronę internetową, a także przekazały aktualne informacje o naszej działalności. Uczestnicy zostali poproszeni o przekazywanie tych informacji w swoim środowisku zawodowym i zachęcanie koleżanek i kolegów do opiniowania projektów aktów prawnych, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami i – oczywiście - do wstępowania w nasze szeregi.


Wystąpienie spotkało się z życzliwym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 

Monika Kuc – członek Zarządu Krajowego ZZ Rada Poradnictwa

Anna Kałuba – Korczak, przewodnicząca Regionu Mazowieckiego ZZ Rada Poradnictwa