Pytamy Głównego Inspektora Pracy

Skierowaliśmy pismo do Głównego Inspektora Pracy, z pytaniami dotyczącymi możliwości dochodzenia praw pracowniczych, po przekroczeniu przez nauczyciela poradni psychologiczno - pedagogicznej  tygodniowego czasu pracy.

Pismo - do pobrania