Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

 

 

 

 

 

Projekt dotyczy zmian związanych z zatrudnianiem specjalistów ( np. psychologów, terapeutów, logopedów  ) na etat.
Prosimy  o nadesłanie opinii i uwag do dnia 20 października 2018r.

Treść projektu (*.pdf)