Stanowisko FZZ Branża Nauki i Oświaty

7 stycznia 2019r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” , odbyło się spotkanie związków zawodowych z Minister Anną Zalewską oraz Podsekretarzem Stanu Maciejem Kopciem, w sprawie przedłożonego przez MEN projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, mających obowiązywać od 1 stycznia 2019r.

Propozycje MEN przedstawiają się następująco:

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2538

2611

2965

3483

2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2250

2289

2584

3033

3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2230

2250

2268

2651

Forum Związków Zawodowych, reprezentowane przez Ewę Tatarczak i Tadeusza Pisarka, przedstawiło następujące stanowisko:

Stanowisko FZZ – do pobrania

Pani Minister w ogóle nie odniosła się do przedłożonych przez stronę społeczną propozycji. Przyjęła strategię negocjacji pozycyjnych, trzymając się przedłożonego projektu rozporządzenia.

Strona związkowa oznajmiła, że jeżeli nie rozpocznie się rzeczywisty dialog na temat płac nauczycieli należy spodziewać się rozpoczęcia procesu wchodzenia w spór zbiorowy, w tym strajku generalnego w oświacie.

Anna Zalewska zapowiedziała kontynuację rozmów płacowych w trakcie spotkania zaplanowanego na 10 stycznia.